Trang chủ > Tin tức > Tin tức > Video toàn cảnh thi công lắp dựng cánh quạt turbine tại dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu do CONINCO-MI là đơn vị Tư vấn giám sát

Video toàn cảnh thi công lắp dựng cánh quạt turbine tại dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu do CONINCO-MI là đơn vị Tư vấn giám sát