Trang chủ > Tin tức > Tin tức > Tính lại hiệu suất động cơ gió

Tính lại hiệu suất động cơ gió

Theo nghiên cứu của cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), đến năm 2025, năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn sản xuất điện chính, cung cấp một phần ba lượng điện trên thế giới, ước tính, công suất điện gió và quang điện sẽ vượt công suất của khí đốt vào năm 2023 và than đá vào năm 2024.

Đầu tư vào điện gió đã có bề dày hàng thế kỷ, tuy nhiên vấn đề cốt lõi nằm ở nguyên lý là xác định hiệu suất động cơ gió thì lại bị sai ngay từ buổi đầu bởi Betz’s Law: hiệu suất động cơ gió theo Betz được đánh giá cao hơn không dưới 4 lần so với khả năng lý thuyết có thể đạt được. Trong khi đó, toàn bộ ngành công nghiệp điện gió đều lấy Betz’s Law làm gốc để từ đó tính toán và thiết kế động cơ gió. Kết quả là đầu tư vào điện gió bị đội lên so với mức đầu tư thực cần có, làm tăng giá thành điện gió lên tương ứng, lãng phí vốn đầu tư, của cải xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Tiến sỹ Vũ Huy Toàn – Chuyên gia cao cấp của Công ty CONINCO-MI đã có những nghiên cứu về vấn đề này và đề xuất giải pháp tính toán lại hiệu suất động cơ gió trong bài thuyết trình tại Hội nghị vật lý kỹ thuật toàn quốc năm 2021 diễn ra trong 3 ngày tại Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Toàn văn nội dung bài phát biểu được thể hiện trong file thuyết trình dưới đây

Tiến sỹ Vũ Huy Toàn phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Chí Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty tại hội nghị

O-32-TÍNH LẠI HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ GIÓ