Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn thẩm tra

Tư vấn thẩm tra

nav-thumbnail
nav-thumbnail

Mô tả

  • Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế và tổng dự toán, quyết toán các công trình xây dựng;