Trang chủ > Giới thiệu > Tầm nhìn – sứ mệnh

tầm nhìn - sứ mệnh

      TẦM NHÌN:

* Lấy phương châm “Tầm nhìn toàn cầu – hành động thiết thực” và “Càng nhìn xa – càng hiệu quả” để giải quyết  vấn đề phức tạp bằng phương pháp đơn giản.

* Kết nối mọi người bằng lực hấp dẫn như thế giới được tạo ra bởi lực hấp dẫn, trở thành mắt xích trong chuỗi liên kết các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

     SỨ MỆNH:

    CONINCO-MI đem tới:

* Khách hàng: Cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng, hiệu quả, đem lại lợi ích gia tăng cho khách hàng ngay hiện tại và trong tương lai.

* Cộng đồng: Đem lại những giá trị phát triển bền vững cho môi trường, tiện nghi cho cuộc sống và chắc chắn cho tương lai.

* Môi trường làm việc: Hành động để cùng tạo dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tự chủ, xây dựng thương hiệu cá nhân.