Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

nav-thumbnail

Mô tả

  • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: xây lắp, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn; thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài;
  • Tổng thầu EPC và tổng thầu xây dựng công trình;