Trang chủ > Các dự án > Dự án đã thực hiện > Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

Mô tả

  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
  • Địa điểm: Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
  • Lĩnh vực CONINCO-MI tham gia: Thiết kế kỹ thuật + Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở – phần kết cấu thép mái và cột thép nhà ga chính và mô hình BIM kết cấu thép giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở của hạng mục Nhà ga chính, bao gồm:
  1. Hồ sơ thiết kế cơ sở Hạng mục kết cấu théo mái và cột thép nhà ga chính
  2. Thuyết minh thiết kế cơ sở Hạng mục kết cấu théo mái và cột thép nhà ga chính;
  3. Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi Hạng mục kết cấu théo mái và cột thép nhà ga chính;
  4. Mô hình Kết cấu thép (BIM)
Share: