Trang chủ > Các dự án > Dự án đã thực hiện > Trạm nghiền xi măng Phú Hữu

Trạm nghiền xi măng Phú Hữu

nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail
nav-thumbnail

Mô tả

• Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
• Công suất: 1,2 triệu tấn Clinke/năm
• Tổng vốn đầu tư của dự án là 461 tỷ đồng
• Địa điểm: Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí MInh
• Lĩnh vực CONINCO-MI tham gia: Gia công chế tạo băng tải, tháp chuyển hướng, phễu tiếp nhận, lọc bụi túi, máy cào, máy đánh đống của hệ thống vận chuyển nguyên liệu và Klinke

Share: