Trang chủ > Các dự án > Dự án đã thực hiện > Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D 88MW