Trang chủ > Các dự án > Giám sát công tác thi công xây lắp (gói thầu số 3) Dự án ổn định sản xuất tại Công ty xi măng Nghi Sơn – phần ĐTXD tại Trạm phân phối xi măng Ninh Thuỷ

Giám sát công tác thi công xây lắp (gói thầu số 3) Dự án ổn định sản xuất tại Công ty xi măng Nghi Sơn – phần ĐTXD tại Trạm phân phối xi măng Ninh Thuỷ

Mô tả


Từ năm 2014 cho đến nay, CONINCO-MI vẫn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Chủ đầu tư – Công ty xi măng Nghi Sơn. Tháng 02/2013 CONINCO-MI tiếp tục được thực hiện gói thầu Giám sát công tác thi công xây lắp (gói thầu số 3) Dự án ổn định sản xuất tại Công ty xi măng Nghi Sơn – phần ĐTXD tại Trạm phân phối xi măng Ninh Thuỷ, để giúp Chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình của dự án, theo khoản 4 điều 14 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Các công việc chính như:

 1. Giám sát công tác xây dựng hạng mục silo xi măng BTCT sức chứa 15.000 tấn/ Construction supervision of the reinforced concrete cement silo item with capacity up to 15000 tons.
 2. Giám sát công tác xây dựng hạng mục nhà đóng bao mở rộng/Construction supervision of the extended packaging building item
 3. Giám sát công tác xây dựng hạng mục kết cấu đỡ ống, máng khí động và sàn kết nối giữa Si lô xi măng cũ và mới/ Construction supervision of the pipe rack structure, air slide conveyor and connecting platform between the old and the new silos.
 4. Giám sát công tác xây dựng hạng mục Hệ thống hạ tầng: Khu đỗ xe tải, hệ thống thoát nước mưa sân đường và hàng rào/ Construction supervision of the facility: truck parking lot, rain drainage system) and fence
 5. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình của hệ thống tiếp nhận và tồn trữ xi măng rời/ Installation supervision of the bulk cement receiving and storaging system.
 6. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình của hệ thống đóng bao và xuất xi măng bao/ Installation supervision of the cement packaging system and export bags cement system.
 7. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình của hệ thống Cung cấp điện điều khiển/Installation supervision of the electricity system and control system.
 8. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình của hệ thống các hạng mục phụ trợ/ Installation equipment supervision of the additional systems.

 

 Dự án đầu tư: Ổn định sản xuất tại Công ty xi măng Nghi Sơn – Phần ĐTXD tại Trạm phân phối xi măng Ninh Thuỷ (NTDT) do Công ty xi măng Nghi Sơn làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án, thuộc loại công trình công nghiệp, cấp II

Thực hiện dự án nhằm mở rộng khả năng tồn trữ, xuất sản phẩm tại NTDT, góp phần đáp ứng nhu cầu xi măng ngày càng tăng ở các tỉnh phía phía Nam Trung Bộ trong thời gian tới; Đáp ứng khả năng chuyển đổi chủng loại xi măng nhanh chóng và đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng;

Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 21 tháng

Với những kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu tư vấn giám sát CONINCO-MI như:

 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng I;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các gói thầu “Giám sát thi công xây dựng công trình” tương tự. Gói thầu tương tự được hiểu là tương tự về bản chất và mức độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn, dự án có hạng mục xây dựng Silo cấp II hoặc cao hơn (phân cấp theo quy mô kết cấu); tương tự về nội dung và quy mô công việc: đồng thời giám sát công tác xây dựng và giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình với giá trị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bằng hoặc lớn hơn 70% giá gói thầu đang xét.
 • Giám sát trưởng, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp (Hạng I, II), có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với công tác giám sát thi công được giao.
 • ………

Xin chúc dự án thành công tốt đẹp và CONINCO-MI sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác tư vấn và đúng kế hoạch mà Chủ đầu tư giao.

 

 

 

 

 

 

 

Share: