Trang chủ > Các dự án > Dự án đã thực hiện > Đầu tư xây dựng dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Xuân Thành công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm – Giai đoạn 1

Đầu tư xây dựng dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Xuân Thành công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm – Giai đoạn 1

Mô tả

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành
  • Công suất: 12.500 tấn clinker/ngày
  • Địa điểm: Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
  • Lĩnh vực CONINCO-MI tham gia: Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Xuân Thành công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm – Giai đoạn 1.
  • Quy mô công trình: Dây chuyền 3 nhà máy xi măng Xuân Thành công suất 4,5 triệu tấn Clinker / năm (12.500 tấn/ngày) được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 54,42 ha trong đó : đất xây dựng khu điều hành là 1,71 ha; đất xây dựng dây chuyển 3 là 24,09 ha; đất xây dựng công trình phụ trợ là 1,26 ha; đất cây xanh, mặt nước và núi đá la 14,21ha; khu vực cấm khai thác là 6,83ha; khu hạ tầng kỹ thuật là 0,89 ha; đất giao thông là 5,43 ha.
Share: