Trang chủ > Tin tức > Tin tức

Category Archives: Tin tức

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển đồng Tả Phời

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đồng Tả Phời – VINACOMIN Địa điểm xây dựng: xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Phạm vi công việc CONINCOMI: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và và lắp đặt thiết bị Nhà máy tuyển đồng Tả Phời […]