Tư vấn quản lý dự án

  • Các dự án tiêu biểu

    upload/images/images865924_BQN_0912.jpg

    1. Dự án nhà máy sản xuất gỗ Sahabak - Tỉnh Bắc Kạn

    2. Dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinaline - Tỉnh Quảng Ninh