Tư vấn lập dự án, thiết kế và cung cấp

Dự án nhà máy xi măng Hà Tiên 2

Dự án nhà máy xi măng Hà Tiên 2

Dự án nhà máy xi măng Bình Phước

Dự án nhà máy xi măng Bình Phước

Dự án trạm nghiền xi măng Phú Hữu
Các dự án tiêu biểu

Các dự án tiêu biểu

1. Băng tải xích 2. Hệ thống định lượng nguyên liệu đá đỏ xi măng Hà Tiên 2 Công suất: 1 triệu tấn/năm