Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

 • Các dự án tiêu biểu

  upload/images/KY NIEM 10 NAM/hn26.jpg

  1. Dự án nhà máy xi măng Bút Sơn
  2. Dự án nhà máy xi măng Sông Gianh
  3. Dự án chuyển đổi nhiêu liệu đốt từ dầu sang than xi măng Hà Tiên 2
  4. Dự án nhà máy xi măng Bỉm Sơn (cải tạo dây chuyền 1 và dây chuyền 2)
  5. Dự án nhà máy xi măng Cẩm Phả
  6. Dự án nhà máy bột giấy và giấy An Hòa
  7. Dự án nhà máy thép Thái Trung
  8. Dự án trạm nghiền xi măng Long An
  9. Dự án nhà máy xi măng Đồng Lâm
  10. Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam
  11. Dự án nhà máy xi măng Công Thanh
  12. Dự án nhà máy giấy tráng phấn cao cấp An Hòa
  13. Dự án nhà máy gỗ MDF Quảng Trị
  14. Dự án nhà máy tuyển đồng Tả Phời
  15. Dự án nhà máy xi măng Áng Sơn
  16. Dự án nhà máy xi măng Mai Sơn