Tin nội bộ

Đại hội Chi bộ CONINCO-MI Nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ CONINCO-MI Nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Công đoàn CONINCO - MI lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn CONINCO - MI lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2017-2022

CHI BỘ CONINCO-MI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ CONINCO-MI KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 07 Đảng viên mới thuộc chi bộ Khối sản xuất và Khối các Công ty Nhận quyền thương mại.