Thiết bị “Lọc bụi tĩnh điện tiết kiệm năng lượng” do CONINCO - MI nghiên cứu và chế tạo (Nguồn TTXVN - CONINCOMI)

Hiện nay, ở Việt Nam đang diễn ra tình trạng các doanh nghiệp khoa học rất khó đưa các nghiên cứu của mình vào doanh nghiệp sản xuất, dù sản phẩm đó có tính ứng dụng cao, giá thành thấp. Còn các nghiên cứu mang tính dài hạn thì khó nhận được sử ủng hộ về tinh thần cũng như sự tài trợ về tài chính. Điều đó khiến cho nền khoa học, sản suất của nước ta tụt hậu so với thế giới. Tuy nhiên, trong bức tranh chung đó cũng đã xuất hiện nhiều điểm sáng. Một trong những bước hợp tác thành công đầu tiên là giải pháp ứng dụng công nghệ mới cho thiết bị Lọc bụi tĩnh điện tiết kiệm năng lượng do CONINCO-MI nghiên cứu và chế tạo, ứng dụng này đã giúp các Công ty giảm giá thành sản xuất so với khi sử dụng thiết bị của nước ngoài. Để hiểu rõ hơn các vấn đề đã nêu, xin mời xem đoạn video sau: