Đào tạo Tekla

Đào tạo Tekla

 

 

 

 

Đào tạo đội ngũ kỹ sư thiết kế của công ty cách sử dụng phần mềm Tekla trong thiết kế.