Đại hội Công đoàn CONINCO - MI lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn CONINCO - MI lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Đống Đa về việc tổ chức và tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn lâm thời năm 2016.

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Công đoàn Công ty cổ phần CONINCO máy xây dựng và công trình công nghiệp long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022. Đến tham dự Đại hội gồm các thành viên Ban chấp hành Công đoàn, các đoàn viên Công đoàn và Khách mời là: Ông Cao Đức Trường – Đại diện LĐLĐ quận Đống Đa; Ông Cao Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Đại hội Công đoàn được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác Công đoàn năm 2016 để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu Ban chấp hành mới. Trên tinh thần khẩn trương, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao nên Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành Công đoàn mới bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Danh sách Ban chấp hành mới gồm:

1. Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c : Nguyễn Thế Long – Phó Chủ tịch Công đoàn

3. Đ/c: Đoàn Thu Trang – Uỷ viên BCH (Phụ trách kế toán Công đoàn)

4. Đ/c: Vũ Thị Hồng Thơm - Uỷ viên BCH (Chủ nhiệm Ban nữ công)

5. Đ/c: Đinh Văn Chiều - Uỷ viên BCH (Chủ nhiệm Ban kiểm tra)

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn thể các đoàn viên Công đoàn đều nhất trí với nội dung Đại hội đã thông qua, quyết tâm phấn đấu và phát huy phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực để đạt những thắng lợi mới góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca

Nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca

Đ/c Nguyễn Thế Long giới thiệu khách mời và tóm tắt nội dung chương trình Đại hội

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2016

Đ/c Cao Đức Trường - Đại diện LĐLĐ quận Đống Đa đến tham dự Đại hội

Đ/c Cao Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đến tham dự Đại hội

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và nêu phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới

Đại hội lấy biểu quyết 

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn - Trưởng ban kiểm tra đọc báo cáo công tác Công đoàn

Đại hội lấy biểu quyết nội dung báo cáo kiểm tra công tác Công đoàn

Các Đ/c Đoàn viên Công đoàn đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đ/c Cao Minh Tuấn  – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Đ/c Cao Đức Trường – Đại diện LĐLĐ quận Đống Đa phát biểu tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu giới thiệu thể lệ và thông báo kết quả bầu cử

Ban chấp hành Công đoàn mới Nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Các Đ/c lãnh đạo Công ty và đại diện LĐLĐ quận Đống Đa chụp ảnh lưu niệm cùng BCH mới

Đ/c Vũ Thị Hồng Thơm - Thư ký hội nghị thông qua biên bản Đại hội

Bế mạc Đại hội