Đại hội Chi bộ CONINCO-MI Nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ CONINCO-MI Nhiệm kỳ 2017-2020

Được sự đồng ý của Đảng uỷ CONINCO. Ngày 05 tháng 09 năm 2017 Chi bộ nhượng quyền thương mại 1 (CONINCO-MI) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Thị Hà – Đảng uỷ viên CONINCO (khách mời), đồng chí Cao Minh Tuấn - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ.

  • Đối với công tác Đảng: Chi bộ luôn quan tâm, coi trọng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh; bồi dưỡng kết nạp 2 Đảng viên mới đứng trong hàng ngũ của Đảng và dự kiến đề cử ít nhất 02 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng, trong đó có 01 quần chúng là nữ.
  • Đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Chi bộ đã nêu bật tình hình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc Công ty và mục tiêu phấn đấu.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chi ủy Chi bộ tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung trọng tâm: Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp mới ít nhất 02 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng; kết nạp chính thức 02 đảng viên dự bị trong nhiệm kỳ; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra trong năm 2017 và định hướng những năm tiếp theo. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động tăng 5%, mức tăng trưởng doanh thu hàng năm trung bình từ 10-15%.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn chặt với thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển Đảng đối với cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc và lực lượng lao động trẻ.

Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Căn cứ vào kết quả bầu cử, 3 đồng chí: Cao Minh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Chí Trung đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ mới với số phiếu 11/11 phiếu. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Cao Minh Tuấn là Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn là Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Một số hình ảnh minh hoạ:

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Cao Minh Tuấn – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Chi bộ thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ

Các Đ/c cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng thông qua thể lệ bầu cử

Các đ/c bỏ phiếu Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Các đồng chí trúng cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt Hội nghị

Bế mạc Đại hội