CONINCO-MI THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CONINCO-MI THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Hòa chung không khí phấn khởi của buổi lễ tổng kết Công ty năm 2015, CONINCO-MI phối hợp chặt chẽ với công đoàn CONINCO cùng cơ quan chuyên môn làm tiền đề cho việc thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh cấp cơ sở. Vận động công nhân viên lao động thực hiện tốt công việc, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Đẩy mạnh giáo dục ý thức kỷ luật lao động, phát huy tốt vai trò của mạng lưới công đoàn cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề về việc làm, đời sống cho cán bộ công nhân viên, hỗ trợ thành viên có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt chức năng tham gia, quản lý tổ chức công đoàn, quản lý bộ phận và các quy chế công đoàn nhằm nâng cao, đẩy mạnh tổ chức công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thăm hỏi, động viên gia đình khó khăn, gia đình chính sách.

Thông qua hội nghị và lấy biểu quyết nhất trí, Ban chấp hành công đoàn cơ sở CONINCO-MI gồm các thành viên sau:

  1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch công đoàn
  2. Ông Nguyễn Thế Long – Phó Chủ tịch công đoàn
  3. Ông Nguyễn Xuân Sơn –  Ủy viên – Trưởng ban kiểm tra
  4. Bà Khương Thị Canh – Thành viên ban kiểm tra
  5. Ông Đinh Văn Chiều – Thành viên ban kiểm tra
  6. Bà Vũ Thị Hồng Thơm – Ủy viên  – Trưởng ban nữ công
  7. Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thành viên ban nữ công
  8. Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên ban nữ công
  9. Bà Đoàn Thu Trang –  Ủy viên – Phụ trách kế toán công đoàn

Một số hình ảnh minh họa lễ thành lập tổ chức công đoàn

Chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc

Các đại biểu về dự hội nghị đông đủ

Các thành viên phát biểu cho ý kiến về hội nghị

Ra mắt ban chấp hành công đoàn mới

Xem thêm ảnh tại đây