Các dự án tiêu biểu

  1. Dự án trạm nghiền xi măng Phú Hữu
  2. Dự án nhà máy xi măng Bình Phước