Các dự án tiêu biểu

GIA CÔNG CHẾ TẠO

Dự án nhà máy xi măng Bình Phước

Dự án trạm nghiền xi măng Phú Hữu