Các dự án tiêu biểu

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Dự án nhà máy xi măng Bút Sơn

Dự án nhà máy xi măng Sông Gianh

Dự án chuyển đổi nhiêu liệu đốt từ dầu sang than xi măng Hà Tiên 2

Dự án nhà máy xi măng Bỉm Sơn (cải tạo dây chuyền 1 và dây chuyền 2)

Dự án nhà máy xi măng Cẩm Phả

Dự án nhà máy bột giấy và giấy An Hòa

Dự án nhà máy thép Thái Trung

Dự án trạm nghiền xi măng Long An

Dự án nhà máy xi măng Đồng Lâm

Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam

Dự án nhà máy xi măng Công Thanh

Dự án nhà máy giấy tráng phấn cao cấp An Hòa

Dự án nhà máy gỗ MDF Quảng Trị

Dự án nhà máy tuyển đồng Tả Phời

Dự án nhà máy xi măng Áng Sơn

Dự án nhà máy xi măng Mai Sơn