Các dự án tiêu biểu

 1. Dự án nhà máy xi măng Bút Sơn
 2. Dự án nhà máy xi măng Sông Gianh
 3. Dự án chuyển đổi nhiêu liệu đốt từ dầu sang than xi măng Hà Tiên 2
 4. Dự án nhà máy xi măng Bỉm Sơn (cải tạo dây chuyền 1 và dây chuyền 2)
 5. Dự án nhà máy xi măng Cẩm Phả
 6. Dự án nhà máy xi măng Áng Sơn
 7. Dự án nhà máy bột giấy và giấy An Hòa
 8. Dự án nhà máy thép Thái Trung
 9. Dự án trạm nghiền xi măng Long An
 10. Dự án nhà máy xi măng Mai Sơn
 11. Dự án nhà máy xi măng Đồng Lâm
 12. Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam
 13. Dự án nhà máy xi măng Công Thanh
 14. Dự án nhà máy giấy tráng phấn cao cấp An Hòa
 15. Dự án nhà máy gỗ MDF Quảng Trị
 16. Dự án nhà máy tuyển đồng Tả Phời