Các dự án tiêu biểu

1. Dự án nhà máy sản xuất gỗ Sahabak - Tỉnh Bắc Kạn

2. Dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinaline - Tỉnh Quảng Ninh