Các dự án tiêu biểu

 

TƯ VẤN THẨM TRA DỰ ÁN, THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN

Dự án Nhà máy xi măng Hương sơn - Bắc Giang

Dự án nhà máy xi măng Tân Quang - Tuyên Quang

Dự án nhà máy xi măng Quảng Phúc

Dự án nhiệt khí thải xi măng Sông Thao - Phú Thọ

Dự án nhà máy xi măng Hồng Phong - Lạng Sơn

Nhà máy cán thép Thái Trung - Thái Nguyên

Dự án Nhà máy sợi Hà Nam - Hanosimex

Dự án nhiệt khí thải xi măng Tây Ninh

Dự án nhà máy Nam Đàn - Nghệ An

Dự án Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn

Dự án trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở cao tầng Lĩnh Nam

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất que hàn Lilama - Hà Tĩnh 

Dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố Pleiku - Gia Lai

Dự án nhà máy xi măng Minh Tâm - Bình Phước

Nhà máy giết mổ gia súc gia cầm và chế biến thực phẩm Hapro