Các dự án tiêu biểu

1. Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất que hàn Lilama - Hà Tĩnh

2. Dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố Pleiku - Gia Lai

3. Dự án nhà máy xi măng Tân Quang - Tuyên Quang

4. Dự án Nhà máy xi măng Hương sơn - Bắc Giang

5. Dự án nhà máy xi măng Minh Tâm - Bình Phước

6. Dự án nhà máy xi măng Quảng Phúc

7. Dự án nhiệt khí thải xi măng Sông Thao - Phú Thọ

8. Dự án nhà máy xi măng Hồng Phong - Lạng Sơn

9. Nhà máy cán thép Thái Trung - Thái Nguyên

10. Nhà máy giết mổ gia súc gia cầm và chế biến thực phẩm Hapro

11. Dự án nhiệt khí thải xi măng Tây Ninh

12. Dự án Nhà máy sợi Hà Nam - Hanosimex

13. Dự án nhà máy Nam Đàn - Nghệ An

14. Dự án Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn

15. Dự án trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở cao tầng Lĩnh Nam